Fond Ukrajina

повний текст укр​  Flag of Ukraine

/AKTUALIZOVÁNO/ Na základě usnesení vlády České republiky č. 525 ze dne 12. 7. 2023 ke kapitálovému posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) za účelem pojištění vývozních úvěrových rizik na Ukrajinu a navazujícího pokynu Ministerstva financí České republiky, jako jediného akcionáře EGAP, je opět možné poskytovat pojištění vývozu zboží a služeb na Ukrajinu.

Od 14. 5. 2024 EGAP pokračuje v pojištění vývozu na Ukrajinu za ještě výhodnějších podmínek, které schválila vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí usnesením ze dne 17. dubna 2024 č. 249.
 


Přehled základních podmínek pojištění v rámci Fondu Ukrajina:

Možné typy pojištění
dle platných Všeobecných pojistných podmínek
Předmět vývozu
zboží a služby na základě smlouvy o vývozu
Maximální pojistná hodnota
5 mil. EUR
na jednoho zahraničního kupujícího/dlužníka
Maximální pojistná doba
délka rizika do 1 roku
  • u B/Bf - maximální délka splatnosti pojištěného dodavatelského úvěru / faktury
  • u V - doba trvání pojistného krytí dle pojistné smlouvy
Struktura minimálního zajištění vzhledem k charakteru produktu (VPP B, Bf, V) bez dalšího zajištění
 
Další podmínky:
  • ověření pozitivní platební zkušenosti s dovozcem;
  • geografický aspekt - dovozce se nachází v době pojištění mimo válečnou zónu, stejně tak není dotčen způsob dopravy;
  • spoluúčast ve standardní výši dle daného pojistného produktu s tím, že na částce spoluúčasti u produktu Bf se nebude muset podílet pojištěná banka a tuto může přenést na vývozce.
 
Vyhodnocení pojistitelnosti ukrajinského dlužníka bude probíhat dle standardní interní metodiky EGAP na základě:
  • vyhodnocení aktuální finanční situace na základě účetních závěrek za poslední 3 roky,
  • udělení přijatelného interního ratingu a limitu EGAP,
  • ověření existence dovozce a jeho sídla, resp. provozu mimo válečnou zónu.

​Při posuzování rizika bude abstrahováno od aktuálního teritoriálního rizika Ukrajiny.

Vzhledem k devizové regulaci na Ukrajině bude z dostupných informací vyhodnoceno, že dlužník/kupující má oprávnění ukrajinských úřadů hradit své závazky do zahraničí/ČR.
 

Uvedená nabídka nepředstavuje příslib poskytnutí pojištění. Na pojištění vývozních úvěrových rizik není právní nárok.


 

Podat žádost o pojištění:

  Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

  Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

  Pojištění výrobního rizika

 
 
    Pro více informací se obraťte na náš obchodní tým.