Pojištění vývozu do vyspělých zemí zlevňuje, někde až o pětinu

Čtvrtek, 1. Únor 2024

Od 1. 2. 2024 platí nová verze kalkulačky pojistných sazeb pro tržní země s dobou splácení 2 a více let. Jedná se o transakce s konečnými dlužníky/ručiteli v zemích OECD s vysokým příjmem a zemích eurozóny s vysokým příjmem.

 

Nastavení pojistných sazeb vychází primárně z tržního ocenění úvěrového rizika na trhu korporátních dluhopisů, které se ve finančním světě vyjadřuje na roční bázi ve formě marže nad bezrizikovou úrokovou sazbou pro jednotlivé ratingy. Tato roční sazba ale musí být při zachování principu časové hodnoty peněz převedena na jednorázovou pojistnou sazbu kryjící celkovou dobu pojistného rizika a s pojistným splatným na počátku pojistného vztahu. Úvěrové marže jsou aktualizovány jednou ročně, stejně tak i pravděpodobnosti selhání, neboť z důvodu zamezení extrémních výkyvů pojistných sazeb při pravidelné roční parametrizaci jsou ryzí tržní sazby váženy dlouhodobou ztrátovostí produktů založenou na pozorovaných pravděpodobnostech selhání, resp. dosahované míře vymahatelnosti. Přesto může docházet k podstatným meziročním změnám.

Konkrétně oproti minulému roku došlo k poklesu pojistných sazeb, a to až o 20 % ve spekulativním ratingovém pásmu (který začíná na stupni BB+ a níže). Mírné snížení je patrné také u ratingového stupně BBB a pro úplnost lze uvést, že v investičním pásmu (rating BBB- a lepší) nedochází k zásadním meziročním posunům. Jedná se o příznivý signál, že se situace na soukromém trhu při oceňování úvěrového rizika vrátila opět do své přirozené polohy a loňský nárůst úrovně pojistných sazeb vyvolaný primárně nejistotou z dopadů válečného konfliktu na Ukrajině byl tak fakticky zcela eliminován.