Poskytnutí informace k žádosti z 10. 1. 2022

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“ nebo – pokud jde o citace ze žádosti o informace – „EGAP“) obdržela dne 10. 1. 2022

„1)   Poskytnutí reportingu, který jste povinni zpracovávat na základě Nařízení EU č. 1233/2011,
o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů,
v aktuálně platném formátu za rok 2020 ((CHECKLIST, For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011)). Pokud je to relevantní, poskytněte report odděleně pro standardní činnost EGAPu a pro program COVID Plus.

2)    Poskytnutí reportingu, který jste povinni zpracovávat na základě Nařízení EU č. 1233/2011,
o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů v aktuálně platném formátu za rok 2018 a 2019 ((CHECKLIST, For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011)).

3)    Řídí se EGAP při administraci programu COVID Plus Nařízením EU č. 1233/2011? Pokud ne,
z jakého důvodu?

4)    Společnost EGAP připouští existenci záruky pro Liberty Ostrava, a.s. za úvěr ve výši zhruba 1 mld Kč, kde bankou, která úvěr poskytla, je Greensill Bank AG z programu COVID Plus. Podatel se ptá, zda prostředky získané tímto úvěrem byly použity v souladu s Nařízením vlády
č. 215/2020 Sb.“,

která byla na základě výzvy společnosti k upřesnění žádosti ze dne 17. 1. 2022 upřesněna dne
31. 1. 2022

„1)   Poskytnutí reportingu, který jste povinni zpracovávat na základě Nařízení EU č. 1233/2011,
o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů,
v aktuálně platném formátu za rok 2020 ((CHECKLIST, For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011)). Pokud je to relevantní, poskytněte report odděleně pro standardní činnost EGAPu a pro program COVID Plus.

2)    Poskytnutí reportingu, který jste povinni zpracovávat na základě Nařízení EU č. 1233/2011,
o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů v aktuálně platném formátu za rok 2018 a 2019 ((CHECKLIST, For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011)).

3)    Řídí se EGAP při administraci programu COVID Plus Nařízením EU č. 1233/2011? Pokud ne,
z jakého důvodu?

4)    Společnost EGAP připouští existenci záruky pro Liberty Ostrava, a.s. za úvěr ve výši zhruba 2 mld Kč, kde bankou, která úvěr poskytla, je Greensill Bank AG z programu COVID Plus. Podatel se ptá, zda prostředky získané tímto úvěrem byly použity v souladu s § 2 Nařízení vlády
č. 215/2020 Sb., tedy zejm. v souladu se zde definovaným účelem ("Záruky za splacení úvěrů na provoz, pracovní kapitál, na inovaci a zkvalitnění výroby a udržení podnikání poskytovaných úvěrujícími bankami příjemcům úvěru (dále jen „záruka“ nebo „záruky“) jsou poskytovány za účelem zachování a zvýšení dostupnosti likvidity pro příjemce úvěru, a to jako mimořádné opatření, jehož cílem je zmírnění ekonomických a sociálních dopadů pandemie COVID-19").

společnost poskytuje následující informace:

  • k bodu 1 – společnost přikládá

•    CHECKLIST For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011 – Submission date July 2021;

  • k bodu 2 – společnost přikládá

• CHECKLIST For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011 – Submission Date July 2019;

• CHECKLIST For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011 – Submission Date July 2020.

 

Přílohy:

  1. CHECKLIST For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011 – Submission date July 2021;
  2. CHECKLIST For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011 – Submission Date July 2019;
  3. CHECKLIST For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011 – Submission Date July 2020.