Prohlášení EGAP k vyplacení záruky za úvěr pro Liberty Ostrava

Pátek, 15. Září 2023

Exportní pojišťovna EGAP v souladu s platnými smlouvami vypořádala záruku za úvěr Greensill Bank AG poskytnutý společnosti Liberty Ostrava. Jedná se o kvalitně zajištěnou pohledávku a EGAP ve spolupráci se všemi dotčenými stranami nyní realizuje všechny procesní kroky k její úhradě. Od května 2020 do konce roku 2021 EGAP garantováním bankovních úvěrů pomohla velkým českým exportujícím firmám načerpat v krizové době 22 miliard korun. Tuzemské firmy díky tomu zachovaly výrobu a nemusely v době pandemie propouštět zaměstnance. Polovina ze 110 zaručených bankovních úvěrů je již splacena a tato volaná záruka je druhou z celkového počtu.

 

Jan Černý
tiskový mluvčí
tel.: +420 775 852 535