Průvodce zárukami pro velké firmy: Otázky a odpovědi

Pondělí, 27. Duben 2020

Kdy program začne?

K tomu, aby EGAP mohl poskytovat speciální program záruk na pomoc velkým firmám, bylo zapotřebí schválit zákon, který vymezuje parametry tohoto produktu. Již schválená Novela (zákon č. 58/1995 Sb.) doprovázená Nařízením vlády upravující poslední detaily musí být ještě uvedena v platnost ve Sbírce listin. Program záruk musí být také notifikován Evropskou komisí a teprve poté může pojišťovna program spustit. Předpokládaný termín spuštění je v prvním květnovém týdnu po dokončení výše zmíněných formálních kroků.

Na koho se obrátit?

O spuštění záručního programu bude EGAP své partnery i veřejnost informovat na stránkách EGAP.cz a v médiích. Zájemci o garance by se teprve poté měli obrátit na svou banku, která zpracovává úvěr, který má garance zajišťovat. Poskytnutí garancí s EGAPem vyřídí úvěrující banka a nikoli poptávající firma. Bude to banka, která se obrátí na EGAP s žádostí o záruku za pohledávku. Přijímání žádostí o garanci bude probíhat online.

Jaké jsou podmínky?

Záruky jsou určeny pro velké podniky s minimálně 250 zaměstnanci, za účelem udržení likvidity těchto podniků. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu. Není určen firmám, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v oblasti dopravy, ubytování, cestovního ruchu a hazardu. Výše úvěru bude v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25% ročního obratu firmy. Zároveň pojišťovna EGAP nadále poskytuje pomoc všem exportérům klasickými nástroji, přičemž snížila poplatky, zkrátila čekací dobu a žádosti o nové pojištění vyřizuje přednostně. Běžné produkty mohou všichni exportéři nadále žádat EGAP online.