Rozhovor s Janem Procházkou - ČT 24: Život v karanténě

Středa, 18. Březen 2020

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
No a u ekonomických dopadů koronavirové krize pojďme ještě zůstat, už jsme naznačili problémy automobilek s odbytem, dostáváme se tedy exportu. Dalším hostem speciálním vysílání ČT24 Jan Procházka, generální ředitel exportní garanční pojišťovací společnosti, dobrý večer.

JAN PROCHÁZKA, generální ředitel, EGAP
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Jak může EGAP pomoct exportérům v této situaci?

JAN PROCHÁZKA, generální ředitel, EGAP
Tak já pevně věřím, že hodně, protože máme mnoho produktů, které samozřejmě exportéři mohou využít a jelikož se dá očekávat a jak z těch minulých reportáží to vyplývá, že světová ekonomika zpomalí, možná se dostane do pomalé nebo rychlejší recese, takže samozřejmě dojde k prvotním a druhotným platebním zhoršení platební schopností, tak myslím si, že právě tady ty naše produkty jsou na to poměrně vhodné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobrá, jak tady můžete konkrétního zajistit velké firmy v této situaci?

JAN PROCHÁZKA, generální ředitel, EGAP 
Tak my můžeme zajistit jenom velké firmy, ale i malé firmy, protože my pojišťujeme zakázky již od zhruba 100 000 korun, to znamená, těch produktů je několik, já se domnívám, že asi teď budou nejvyužívanější produkty pojištění faktur, to znamená, že podnik něco vyveze, zahraniční odběratel se dostane nějaké složité situace nebo se na ní bude vymlouvat a nezaplatí, bude mít odklad tří, šestiměsíční odklad plateb a nezaplatí, tak to je samozřejmě jeden produkt. Druhým produktem je, že třeba někdo něco tady v České republice vyrobí, vyrobí to konkrétně na míru někomu, dá tam například jméno konkrétní, nejde to potom prodat někomu jinému a odběratel zase řekne, děkuji, že jste to vyrobili, ale já to od vás neodeberu, takže to jsou všechno rizika, která pojišťujeme a myslíme, že poptávka po těchto produktech bude stoupat, abych nebyl úplně jenom negativní, tak dovedu si představit, že stoupne poptávka jejího pojištění investic v zahraničí a investičních úvěrů v zahraničí, teď jsme viděli hodně, když třeba v Rusku byly sankce, lokalizovala se hodně výroba v Rusku, tak české podniky jsou velice schopné se přesunout, vyrábět potom v té konkrétní destinaci, takže myslím si, že bude poptávka i po těch rozvojových produktů, jako jsou třeba ty investice.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Rozumím, v těch posledních dnech sledujeme taky poměrně prudký pád koruny, za normálních okolností by si exportéři mnuli ruce, je to za těch stávajících okolností alespoň nějaká útěcha?

JAN PROCHÁZKA, generální ředitel, EGAP
No, vy jste to řekl naprosto přesné, já myslím, že slabá koruna vždycky exportu pomáhá, ale to, co se děje na koruně dneska, nebo co se dělo v posledních dnech, je opravdu téměř šok, asi nikdo z nás si před týdnem nedokázal představit, že by koruna byla za 27 korun, natož 28, tak jako se to dělo dneska, takže samozřejmě v dlouhodobém a střednědobém hledisku slabá koruna je velký pomocník, ale teď je to spíše šoková terapie, teď všichni shání zaměstnance, snaží se dostat nějak z karantény, snaží se shánět zákazníky tak, aby vůbec měli nějaké nové zakázky, ale ta koruna bude pomocníkem spíše v tom střednědobějším horizontu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Kteří exportéři v důsledku té koronavirové pandemie trpí nejvíc?

JAN PROCHÁZKA, generální ředitel,  EGAP
No, tak ono by v této fázi asi bylo jednodušší vyjmenovat ty, kteří netrpí, tam si myslím, že by to bylo asi jednodušší, ale v České republice samozřejmě těch oborů zasaženi jsou všichni, na tom se asi shodneme, ale těch oborů, kde samozřejmě exportéři trpí, je hodně, jsou to vždycky ty obory, kde je velká konkurence, kde jsou nízké marže, takže z těch asi nejzasaženějších to bude samozřejmě těžké strojírenství, určitě to bude doprava, určitě to bude energetika, která teď podléhá ještě samozřejmě vlivům ozelenění, to znamená, tam to bude také složité pro některé podniky, ale zejména ta doprava, tak jak zaznělo i v té minulé reportáži, to bude zasažená asi nejvýrazněji.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Je možné formulovat nějaký moment, který by mohl být pro exportéry rozhodující v této krizi, v tom, jaký bude mít dopad, jak vážné bude mít dopady?

JAN PROCHÁZKA, generální ředitel, EGAP
Tak je to určitě část ten rozhodující moment, je čas, je to naprosto jednoznačné, to znamená pokud ta krize bude střednědobá, tak to bude relativně lepší, ale myslím si, že dneska už všichni vidíme, že to není otázka dnů, uvidíme, že to není otázka týdnů, vidíme, že to bude samozřejmě mnohem delší a já jsem samozřejmě rád, že vlády přistupujou k tomu aktivně, že podporujou na jenom export, ale že samozřejmě do té ekonomiky nalívají peníze a vlastně dneska česká vláda rozhodla nebo minimálně diskutuje o tom, že by i do české ekonomiky napustila relativně velké objemy v miliardách a nejde jenom o ty přímé dotace, ale o to, také ty přísliby a je to nějaký intervenční režim, takže myslím si, že ten dnešní moment, že prostě přislíbili, že otevřou stavidla, je velice pozitivní a určitě to exportéry uklidnilo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A ta částka je obrovská, 100 miliard přímých podpor, 900 miliard nepřímých podpor.

JAN PROCHÁZKA, generální ředitel, EGAP 
Je to téměř nepředstavitelně vysoká částka, ale samozřejmě v rámci českého HDP v rámci českého exportu si myslím, že to je adekvátní cifra, pro mě samozřejmě je vždycky lepší, lepší dotace nebo jakákoliv teda lepší garance nebo pojištění než dotace a úvěr, tam si myslím, že vždycky, když tam dostaneme ten komerční prvek, tak je to vždycky přiměřeně lepší, takže já spíše více slibují od té druhé cifry, a to je těch potenciální 900 miliard, které by byly v jakýchsi zárukách, takže tam si myslím, že to je, to byl velký pomocník a myslím si, že by to českou ekonomiku z této situace dostalo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Tak já vám děkuju, Jan Pocházka, generální ředitel společnosti EGAP, díky moc.

JAN PROCHÁZKA, generální ředitel, EGAP
Díky moc, na shledanou.