Tisková zpráva: Pojišťování českých vývozců do Íránu a Běloruska zlevní

Pondělí, 29. Leden 2018

Experti OECD na zasedání 24. – 25. ledna 2018 v Paříži snížili rizikovost Íránu z šesté kategorie do páté. Bělorusko pak přeřadili ze sedmé rizikové kategorie do šesté. Díky tomu EGAP zlevní své pojištění vývozu českých exportérů do těchto dvou zemí.

„Tyto dobré zprávy samozřejmě vítáme. Do Íránu jsme připraveni pojišťovat od uvolnění sankcí, ke kterému došlo počátkem roku 2016. Pokud jde o Bělorusko, tak jsme loni zrušili specifická opatření pro pojišťování do této země a jedeme ve standardním režimu,“ uvedl Jan Procházka, generální ředitel EGAP.

Hlavní roli při snížení rizikovosti Íránu sehrálo významné zlepšení jeho platební schopnosti vůči exportním úvěrovým pojišťovnám (ECAs) členských zemí OECD. Kladně byly hodnoceny například i snahy o vyšší regulaci bankovního sektoru, tvorbu dodatečných devizových rezerv a zavádění nutných ekonomických reforem. Pozitivní vliv na hodnocení měla i dobrá kondice tamní ekonomiky.

V případě Běloruska se do lepšího hodnocení kladně promítla především lepšící se ekonomická situace v zemi a regionu, dále rostoucí domácí poptávka a lepší finanční situace díky finanční a energetické dohodě s Ruskem a úspěšné emisi eurobondů v průběhu roku 2017. Stejně jako u Íránu mají ECAs členských zemí OECD s Běloruskem velmi dobré platební zkušenosti.

EGAP vždy podporoval české exportéry snažící se proniknout na íránský trh. Před zavedením sankcí, v období let 1995 – 2010, pojistil do této země export za více než 15 miliard korun. Po uvolnění sankcí musel EGAP vyřešit zaplacení dluhu, který vůči němu měla tamní banka Saderat. To se podařilo v lednu 2017 a pojišťovna si tak uvolnila ruce pro pojišťování nových obchodních případů. V listopadu loňského roku pak EGAP uzavřel s íránskou centrální bankou dohodu o spolupráci. Tamní centrální banka přislíbila podporu při zajišťování státních záruk pro společné česko-íránské projekty.

EGAP od uvolnění sankcí pojistil do Íránu jeden obchodní případ – vývoz doplňků stravy. České výrobky přitom mají na tamním trhu značný potenciál – například v oblasti automobilového průmyslu, energetice, důlní technice či petrochemickém průmyslu.

Do Běloruska pojistil EGAP jenom za posledních deset let export v hodnotě 17 miliard korun. V polovině loňského roku EGAP zrušil specifický režim pro pojišťování do této země a schvalování nových obchodů tak již probíhá ve standardním režimu.

EGAP, a.s. je státní úvěrovou pojišťovnou, která zajišťuje podporu českého exportu především do zemí mimo EU. Za 25 let své existence pojistila vývoz za více než 800 miliard korun do 117 zemí světa. Je vlastněna státem, akcionářská práva vykonávají ministerstva financí, průmyslu, zahraničních věcí a zemědělství.

Josef Jirkal

tiskový mluvčí

email: jirkal@egap.cz

tel.: +420 601 355 481