TZ: EGAP loni pojistil vývoz do rekordních 47 zemí

Pátek, 7. Květen 2021

Ministerstvo financí rozhodnutím jediného akcionáře exportní pojišťovny EGAP schválilo účetní uzávěrku za rok 2020. EGAP loni podpořil český vývoz za 45 miliard korun do 47 států.

Exportní pojišťovna EGAP v roce 2020 uzavřela 249 pojistných smluv v celkovém objemu 35 miliard korun. Nad rámec běžných produktů v programu COVID PLUS schválila záruky za úvěry v objemu 16,5 miliardy korun. Podpořený vývoz přitom loni směřoval do rekordních 47 zemí. Ve srovnání s loňským rokem je to o 12 zahraničních trhů víc a současně nárůst na 110 % loňského objemu podpory.

„Celosvětový zahraniční obchod prožil rok, jehož turbulence jsme si předem jen těžko dokázali představit. Věřím, že právě v této době plné nejistoty a kupících se špatných zpráv prokázala pojišťovna EGAP, že je spolehlivým partnerem a důležitým pomocníkem pro český export,“ uvádí předseda představenstva EGAP Jan Procházka ve výroční zprávě pojišťovny.

Z důvodu nižší ochoty komerčních pojišťoven pouštět se do rizika, stoupl zájem zejména malých a středních firem o krátkodobé pojištění vývozu do zemí Evropské unie až trojnásobně. Z větších obchodních případů to bylo například pojištění výstavby mostů v Ghaně, stavby nemocnic v Trindadu a Tobagu či vývozu bazénových technologií do Srbska nebo piva do Velké Británie. V případě záručního programu COVID PLUS určeného na zajištění likvidity větším vývozním firmám směřovalo nejvíce záruk do oboru automotive a strojírenství, nejčastěji na Ostravsko.

I přes množství šokových změn pojišťovna nezaznamenala výraznější pád obchodních případů v důsledku pandemie do pojistných událostí. Naopak řada spoluprací byla úspěšně zakončena definitivním splacením celého úvěru. Například to byl projekt zdravotnického zařízení v ruské Ufě.

I v roce 2021 EGAP nabízí českým exportérům všech velikostí a zaměření pojištění, poradenství a další podporu pro jejich úspěch v zahraničí. Dále také pokračuje v rámci stanovených podmínek záruční program COVID PLUS.