TZ: EGAP podpořila stavbu nemocnic v Ghaně pojištěním úvěru za 1,8 miliardy

Pondělí, 8. Únor 2021

Česká diplomacie prostřednictvím zastupitelského úřadu v ghanské Akkře dlouhodobě podporuje firmy v jejich exportní činnosti do západní Afriky. Toto úsilí nese plody nejen českým firmám, ale napomáhá celému regionu v jeho rozvoji. Úspěšné projekty posléze působí preventivně na stabilitu regionu nejen v oblasti ekonomické, ale i sociální a bezpečnostní. Toto vše je umožněno hlavně vstřícností Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), která se v minulosti podílela na realizaci celé řady úspěšných projektů. Bez účasti EGAP by nebylo možné většinu projektů zahájit, neboť mnoho vládních zakázek je podmíněno zajištěním financování ze stran dodavatele. EGAP se tak stává klíčovým článkem v úspěšnosti českých firem hlavně v oblasti infrastruktury a zdravotnického sektoru.

Zdravotnický sektor má v regionu obrovský potenciál růstu zejména v poslední době, kdy jsou zdravotní systémy přetíženy pandemií covid-19 a roste tlak na vybavení zdravotnickým materiálem a léky. Česká diplomacie briskně zareagovala na vzniklou situaci, když pomohla uspořádat předání daru nemocničních lůžek firmy Linet s.r.o. Vojenské nemocnici v Akkře a za účasti náměstka Martina Tlapy také nemocnici Treichville v Abijanu (Pobřeží slonoviny). V rámci rozvojové pomoci zastupitelský úřad v Akkře také připravuje projekt na výstavbu covidové jednotky v Korle Bu, která je největší fakultní nemocnicí v celé západní Africe. Náměstek Martin Tlapa v doprovodu podnikatelů jen v loňském roce dvakrát navštívil Pobřeží slonoviny, a pomohl tak s prezentací českých firem v regionu. Česká ambasáda v Ghaně ještě před vypuknutím pandemie uspořádala prostřednictvím Projektů ekonomické diplomacie (PROPED) setkání českých firem s ghanskými nemocnicemi a podnikateli ve zdravotnickém sektoru, kdy čeští podnikatelé měli možnost setkat se na místě s více než 70 ghanskými partnery.  
Všechny tyto aktivity vyústily v několik úspěšných obchodních případů, kdy jedním z nich je výstavba 11 nemocnic a poliklinik českou pobočkou firmy VAMED Health Project CZ s.r.o. Projekt výstavby 11 nemocnic a 1 polikliniky s celkovou kapacitou pro pět stovek pacientů za 1,8 miliardy Kč pojistila Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP.

„Projekt je nabitý špičkovými technologiemi a nachází se v regionu, který je z hlediska diversifikace českého exportu dlouhodobě prioritní. Je skvělé, že takové zakázky dokáží tuzemští exportéři získat i v době, která mezinárodnímu obchodu nepřeje,“ říká předseda představenstva EGAP Jan Procházka. Pojišťovna poskytnutím pojištění odběratelského úvěru pro stát Ghana tak v této zemi navazuje na úspěšnou spolupráci se společností Vamed. V minulosti podobně podpořila stavbu poliklinik. 

Cílem výstavby zařízení dodávaných na klíč do regionů Ashanti, Eastern, Greater Accra a Ahafo je zpřístupnit zdravotní péči většímu okruhu pacientů, a snížit tak míru nemocnosti a úmrtnosti zejména matek a dětí. 

„Z celkového počtu zhruba 40 lůžek v každé nemocnici bude osm lůžek v pediatrickém oddělení, dalších 12 v oddělení pro muže, osmnáct v oddělení pro ženy, pět v porodním oddělení včetně zotavovací místnosti“, vysvětluje Martin Blaha ze společnosti VAMED, která již zahájila přípravné stavební práce. 

V každé z 12 nemocnic bude k dispozici zhruba 40 lůžek. Součástí budou také jednotky ložnicového typu pro zaměstnance nemocnice. Po dokončení budou mít nemocnice ambulantní oddělení, čekárnu s 36 místy, tři předporodní poradny, dvě kanceláře pro zdravotníky, větší a menší chirurgický sál, dvoulůžkové zotavovací oddělení a sterilizační jednotky.

Předpokládá se, že projekt financovaný bankami ERSTE Group Bank a Českou spořitelnou by měl být dokončen v roce 2023.

Robert Hrubý, ekonomický diplomat, velvyslanectví Akkra