TZ EGAP vydává záruky Covid Plus za úvěry hotelům

Čtvrtek, 8. Duben 2021

Exportní pojišťovna EGAP začíná vydávat záruky Covid Plus za bankovní úvěry také firmám z oblasti ubytovacích zařízení. Rozšíření programu určeného na pomoc větším exportujícím firmám o hotely schválila Evropská komise na konci minulého týdne.

„Jednou z podmínek garancí je nejméně 20% podíl vývozu na celkových tržbách v době před pandemii. V případě hotelů jejich úvěrující banky prověřují, zda na 20 % z celkových tržeb dosáhl podíl ročních tržeb z poskytování zboží a služeb cizincům v Česku,“ vysvětluje Jan Procházka, předseda představenstva pojišťovny EGAP, která je agentem pro vládní program Covid Plus.

Žádosti bank o záruky přijímá pojišťovna od loňského května, a od poloviny léta i žádosti o garance za půjčky pro firmy z oblasti dopravy, které byly do té doby z programu vyloučeny. Dosud EGAP schválila 92 žádostí za úvěry v hodnotě 19,5 miliardy korun.

Záruky jsou určeny exportujícím firmám, které se vinou pandemie dostaly do potíží, s minimálním počtem 250 zaměstnanců (v rámci skupiny se počítá skupina celá). Na základě ratingu pojišťovny pak mohou dosáhnout na 80 až 90 procent krytí hodnoty úvěry.

Pojištění exportu do rekordních 47 zemí

EGAP ovšem zároveň poskytuje všem exportérům bez ohledu na jejich velikost pomoc standardními nástroji exportního financování. „Nad rámec záruk jsme loni pojistili úvěry za 35 miliard korun. V této nejisté době se pojišťují zejména malé a střední firmy. V případě pojištění krátkodobých úvěrů na vývoz do zemí EU stoupla poptávka o pojištění až trojnásobně,“ dodává Procházka.

Vysoký zájem se podepsal i pod rekordní počet zemí, do kterých EGAP český vývoz loni pojistila. Bylo jich 47. Mezi největší uzavřené pojistné smlouvy poslední doby patří například projekt výstavby 11 nemocnic a poliklinik v africké Ghaně firmou Vamed.