TZ:EGAP má zástupce ve vedení Bernské unie. Josef Jirkal předsedá Pražskému klubu

Pátek, 15. Říjen 2021

Na výročním zasedání Bernské unie v Budapešti byl Josef Jirkal, ředitel odboru mezinárodních vztahů EGAP, zvolen předsedou Pražského klubu. Prostřednictvím tohoto výboru má tak EGAP svého zástupce ve vedení asociace, která sdružuje největší světové pojišťovny zabývající se pojišťováním úvěrů a investic.

Volba je také oceněním dlouholetého aktivního působení EGAP v rámci Bernské unie. Nyní máme možnost se do spolupráce ještě výrazněji zapojit,“ vysvětluje Jirkal.

Pražský klub je jedním ze čtyř výborů, do kterých je Bernská unie věcně rozdělena. Již od svého založení tento výbor funguje jako platforma pro růst a rozvoj začínajících exportních úvěrových pojišťoven. Josef Jirkal byl zvolen předsedou na dvouleté období. Jeho zástupkyní se stala Silvia Gavornikova ze slovenské Eximbanky.

V současné době v diskusích Bernské unie vystupují do popředí nejvíce témata související s reakcí na klimatickou změnu, vnímání a vyhodnocování rizik spojených s pojišťovací aktivitou a vypořádání se s dopady pandemické krize.

V Bernské unii jsou sdruženy jak takzvané Export Credit Agencies (ECAs - pojišťovny kryjící rizika financování exportních operací s oficiální podporou), tak soukromé pojišťovny poskytující krytí těchto rizik na čistě komerčním základě. Tato mezinárodní organizace byla založena v roce 1934 a aktuálně sdružuje zástupce 80 pojišťoven z celého světa.