V době koronavirové pandemie EGAP poskytuje služby v plném rozsahu.

Čtvrtek, 19. Březen 2020

PROTI RECESI

V době koronavirové pandemie EGAP poskytuje služby v plném rozsahu.

Informační systémy EGAP jsou v provozu, pracovníci jsou k zastižení na svých obvyklých telefonních číslech a e-mailových adresách.

Z důvodu bezpečnostních opatření doporučujeme ke komunikaci o projednávaných případech telefon, e-mail, video- a telekonference, v případě potřeby jsme však připraveni i na osobní jednání.

Pro usnadnění sjednání našeho pojištění jsme připravili balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce:

  1. Zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele.
  2. Výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika.
  3. Zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné cashflow problémy vývozce.

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující:

  1. EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele
  2. EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo nezaplacení faktury vývozce.
  3. Pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100.000 Kč.
  4. Pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území ČR ).

S pojištěním EGAP se český vývozce může spolehnut na to, že zákaz dovozu zboží z České republiky ze strany zahraniční země nepovede k jeho finančním problémům.

Stejně tak má i český investor v zahraničí jistotu s pojištěním své investice, že v případě razantních kroků tamější vlády omezujících potřebnou pracovní sílu, nedojde ke znehodnocení jeho investice.


Z důvodu regulace pojistného trhu na území EU nemůže EGAP automaticky poskytovat Pojištění vývozního dodavatelského úvěru do 2 let pro riziko odběratelů se sídlem v EU. EGAP nicméně sleduje vývoj pojistného trhu v ČR a na území EU a v případě výpadku komerčního trhu pojištění dodavatelských úvěrů do 2 let a příslušné výjimky Evropské komise je EGAP připraven nabídnout Pojištění vývozního dodavatelského úvěru do 2 let i pro riziko odběratelů se sídlem v EU.