Podpora výzkumných projektů až do finálního výrobku

Úterý, 2. Říjen 2018

Seminář pro exportéry s názvem Věda a výzkum se uskutečnil v Exportním domě v rámci MSV. Prezentovaly se na něm čtyři firmy s novými výzkumnými projekty. Šlo o projekty týkající se výzkumu polypropylenu s vlákennou morfologií, o systém včasné predikce přívalových povodní, nové monokrystalické materiály s využitím hi-tech aplikací a o pokročilý luminofor pro vysoce výkonné LED osvětlení.

Cílem setkání je pomoci těmto výzkumným projektům především finančně, ale zároveň tak, aby byly zařazeny do výrobních podniků ke vzniku finálního výrobku. „Chceme pomoci těmto výzkumníkům na MSV najít firmy z řad vystavovatelů, které by uskutečnily výrobu a poté jim pomoci při exportu. Jde o podporu komerčně zajímavých projektů,“ řekl Ing. David Havlíček, Ph. D. z Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Proto se semináře zúčastnili i zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Technologické agentury TA ČR, CzechTrade a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

JakodobrýpříkladuvedlHavlíček firmu Lešikar z Tábora, která vyrábí senzory do tachografů. Speciálním patentem je senzor, který je nainstalován do tachografu, jenž poté nelze ovlivnit magnetem. Jde o nejlepší zařízení v tomto směru ve světě. Na zahájení výroby firma pomocí jmenovanýchinstitucízískala15milionůkorun. Vsoučasnostidostáváobjednávky z celého světa ve stovkách milionů korun. Bez této pomoci by patent takříkajíc zapadl do zásuvky apenízebynezískalaanifirma,aleani stát. V tomto případě jde o výrobek s obrovskou přidanou hodnotou.

EGAP společně s Technologickou agenturou každý rok vytipuje 5 až 8 významných vědeckých projektů a snaží se o jejich realizaci. Tato činnost ovšem trvá od začátku do finále asi čtyři roky.