EGAP a podpora MSP

Vážení exportéři z řad malých a středních podniků,

váš podíl na celkovém exportu České republiky stále roste a podle výzkumu, který EGAP prováděl společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vás více než 30 % vyváží své výrobky do zemí mimo Evropskou unii. Dobýváte světové trhy, podceňujete ale rizika s tím spojená.

Z výzkumu vyplynulo, že řada z vás je přesvědčena o tom, že EGAP je tu jen pro velké firmy. Ne, je tu i pro vás! Pojišťujeme totiž všechny exportéry bez rozdílu právní formy, velikosti a objemu financování. Nezasahujeme ale do pole působnosti komerčních pojišťoven, tudíž nepojišťujeme úvěry do 2 let splatnosti při exportu do zemí EU a OECD. Naopak vám můžeme pomoci snížit riziko tam, kde komerční pojišťovny nemohou. Pojišťujeme totiž tržně nezajistitelná rizika (komerční i politická).

Připravili jsme pro vás balíček produktů, které můžete v rámci služeb EGAP využívat. Jde o celé spektrum služeb, které vám mohou pomoci eliminovat případná rizika spojená nejen s nezaplacením ze strany odběratelů, ale chrání vás i před dalšími riziky spojenými s exportem mimo země EU, včetně rizik politických.

Produkty jsou upraveny tak, aby pro vás jejich využití znamenalo co nejmenší administrativní zátěž, a zároveň, aby mohly být vaše obchodní případy projednány co nejrychleji.

Už nyní probíhá série seminářů po celé ČR, kde jsme připraveni novým zájemcům z řad MSP poskytnout veškeré informace k našim produktům a službám. Jejich seznam najdete zde.

Jan Procházka
Jan Procházka
předseda představenstva a generální ředitel
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.


EGAP rozšířil podporu malých a středních podniků

Po úpravě pojistných produktů EGAP pro využití malými a středními firmami připravil EGAP v roce 2014 další nástroje zaměřené na podporu tohoto segmentu exportérů. Společně s bankami poskytujícími exportní financování organizoval sérii seminářů o službách a možnostech EGAP, kterých se v tomto roce účastnilo více než 1500 podnikatelů a zástupců bank.

Zajistná smlouva s KUPEG

Jedním z dalších produktů pro MSP je možnost uzavření zajistné smlouvy s úvěrovou pojišťovnou KUPEG. Díky této smlouvě může KUPEG jednoduše zprostředkovat svým klientům pojištění pohledávek se státní podporou v rámci svého standartního pojistného produktu CREDIRECT. Podle generálního ředitele EGAP Jana Procházky tak MSP i komerční úvěrové pojišťovny tak budou moci pojišťovat i tržně nezajistitelná rizika.

„Smlouva s EGAP byla podepsána s cílem zajistit našim klientům co možná nejvyšší pojistné krytí jejich obchodních transakcí,“ říká Ing. Michal Veselý, generální ředitel společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna a.s. „Není nutné uzavírání speciální pojistné smlouvy, pouze s klientem navíc uzavřeme Zvláštní pojistné podmínky. Veškerá správa pojistných limitů i případných pojistných událostí probíhá elektronicky prostřednictvím KUPEG ONLINE. Takto jsme schopni klientům zajistit pojistné limity, které jsou za běžných podmínek na svém maximu,“ dodává Michal Veselý.

Díky spolupráci EGAP a KUPEG je ve výjimečných případech možné uzavřít pojištění pohledávek i do zemí, které jsou pro komerční pojištění nepojistitelné, ale jsou stále přístupné pro EGAP. Nové možnosti mohou využít čeští klienti úvěrové pojišťovny KUPEG, kteří splňují podmínku minimálně 50% podílu českého zboží a služeb na celkové hodnotě vývozu. EGAP je připraven dojednat podobné zajistné smlouvy i s dalšími komerčními úvěrovými pojišťovnami.

Zvýšení limitů pro pojišťování záruk a předexportních úvěrů

U projektů do 20 milionů korun už nějakou dobu funguje pravidlo, že když za EGAP přijde banka, která zná dobře svého exportéra, nedělá pojišťovna rizikovou analýzu a použije na danou společnost rating od banky. Do dvou dnů je tak schopna o pojištění projektu rozhodnout. Na základě analýzy případů za posledních pět let, kdy se ukázalo, že jde o bezproblémové transakce, rozhodlo představenstvo EGAP o zvýšení limitů. Takže suma, kdy přebírá EGAP rating od banky, se zvedla z 20 na 40 milionů korun (tam, kde byl limit 30 milionů korun, došlo ke zvýšení na 50 milionů).