Novinka – pojištění vývozně orientovaných podniků

Středa, 21. Červen 2023

Novela zákona č. 58/1995 Sb. umožňuje rozšíření oblasti poskytování pojišťování (a financování) vývozu o podporu takzvaných „vývozně orientovaných podniků“

Jedná se o rozšíření pojištění úvěrů a záruk pro firmy, jejichž podíl vývozu na tržbách za poslední účetní období činil minimálně 25 %.
Financování nemusí být vázáno na konkrétní vývozní kontrakt, jako je tomu dosud. Může jít např. o investici do rozšíření či modernizace výroby, příp. i provozní financování vývozně orientovaného podniku.
Žadatelem o pojištění je financující banka.
Již nyní je možné požádat o prescoring či předběžné vyhodnocení (viz odkaz Prescoring | EGAP.cz).
 
Probíhá pilotní režim projednávání poptávek a v případě pozitivního výsledku je možno pro další postup použít stávající žádost typu F nebo žádost typu Z.