Životopis - Ing. Jan Procházka


Ing. Jan Procházka

předseda představenstva

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od ukončení studia pracoval ve společnosti CYRRUS a.s., kde před příchodem do EGAP zastával funkci hlavního analytika a ředitele pražské pobočky. Byl členem Národní ekonomické rady vlády, kde mimo jiné vedl skupinu pro Klíčové výkonnostní ukazatele státní správy. Působil také v Legislativní radě vlády – komisi RIA a Nezávislé energetické komisi II (Pačesovy komise II). Je předsedou dozorčí rady státního podniku Budějovický Budvar.