Černé Hoře a Gruzii pomohlo prozápadní směřování, Kataru s Ománem těžba plynu a ropy. Tyto čtyři země si polepšily o jednu kategorii rizikovosti OECD

Pátek, 9. Únor 2024

Participantské země Konsensu OECD na únorovém zasedání rozhodly o nové klasifikaci čtyř států. Černá Hora, Gruzie, Katar i Omán si polepšily o jednu úroveň. Pro ECAs (export credit agencies) tak od 9.2. 2024 tyto země představují nižší míru rizika a podmínky poskytování pojistných produktů tudíž zde mohou být nově ve vybraných případech pro exportéry příznivější.

 

ČERNÁ HORA (zlepšení klasifikace z kat. 7 do kat. 6.)

Jedná se o kandidátskou zemi EU – tento status znamená přístup k financování z fondů EU a očekává se postupné přijímání reforem. V 06/2023 se konaly předčasné volby. Nová koalice vedená stranou EUROPE NOW má většinu v parlamentu. Nová vláda je prozápadní a pro-unijní. Jedná se o malou ekonomiku, jejíž hlavní slabinou bylo zahájení nákladné výstavby dálnice k moři (za pomoci čínského financování), která zásadně zvýšila zadlužení země. Zadlužení se již stabilizovalo na vyšší úrovni 65-70 % HDP a očekává se jeho pozvolný pokles (snaha o posílení střednědobého a dlouhodobého fiskálního rámce). Nová vláda nemusí chtít pokračovat v dalších fázích výstavby (fiskálně problematické; v přepočtu na km zřejmě nejdražší dálnice v Evropě se spoustou tunelů a mostů), což by pozitivně ovlivnilo míru zadluženosti země. Země je atraktivní pro přímé zahraniční investice a má potenciál v oblasti turistického ruchu.

 

GRUZIE (zlepšení klasifikace z kat. 6 do kat. 5.)

Prozápadně orientovaná země s důvěryhodnou fiskální politikou a relativně malým vládním zadlužením. Bankovní sektor je na poměry regionu relativně stabilní. Ekonomika se na bázi 10letého rozvojového plánu vlády (představeného 10/2021) více diversifikuje a má solidní potenciál růstu, včetně rozvoje turismu. Došlo k navýšení devizových rezerv a poklesu inflace. Ekonomika je sice malá, ale relativně atraktivní pro přímé zahraniční investice. Vládní dluh poklesl na před-pandemickou úroveň.

 

KATAR (zlepšení klasifikace z kat. 3 do kat. 2.)

Katar je světově významným producentem zemního plynu a jeho pozice by měla expanzí Severního pole (North field) od roku 2026 ještě posílit. Očekává se růst produkce LNG (nové smlouvy s Německem, Nizozemskem a Francií na dodávky LNG – souvisí to také se snahou o diversifikaci importu LNG těchto zemí směrem od Ruska). Poroste významnost země jakožto investora v regionu. Politická situace je stabilní, stejně jako vládní zadlužení. Země disponuje rozsáhlým ropným fondem se značnými rezervami ke krytí externích šoků. 

 

OMÁN (zlepšení klasifikace z kat. 5 do kat. 4.)

Stabilní politická situace. Neutrální zahraniční pozice (dobré vztahy se Saúdskou Arábií i Íránem). Ekonomika závislá na těžbě ropy a plynu s tím, že náklady na těžbu jsou vyšší než u sousedních producentů (Saúdská Arábie či SAE). Dlouho se nedokázala vyrovnat s výrazným propadem cen ropy po roce 2014 a postupně se z kat. 2 OECD v roce 2015 dostala volným pádem až do kat. 6 v roce 2021. Po obratu trendu a zlepšení v roce 2022 se kategorizace opět zlepšila na kat. 4, především z důvodu silného závazku vlády k fiskální konsolidaci (státní rozpočet bude vyrovnaný i při ceně ropy pod 70 USD za barel, přičemž ještě nedávno byla zapotřebí cena přesahující 100 USD za barel), preferenci splácení externího dluhu a vytvoření finanční rezervy na další případné externí šoky.

 


 

Pro více informací k pojištění kontaktujte obchodní tým EGAP:

Odbor pojištění vývozních úvěrů a investic
Ing. Michal Janků, ředitel
tel: +420 222 842 354
e-mail: jankumi@egap.cz
 
 
Odbor akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů
Ing. Jan Dubec, ředitel
tel: +420 222 842 328
e-mail: dubec@egap.cz