Sazebník úhrad

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu, rešerší informace a zasláním informace žadateli jsou stanoveny následovně:

Položka
Kč / list
Kč / kus
Kč / hod
A4 černobíle jednostranně
3
   
A4 černobíle oboustranně
5
   
A4 barevně jednostranně
30
   
A4 barevně oboustranně
50
   
Vazba kroužková  
20
 
Kompaktní disk (CD ROM, DVD ROM)  
10
 
Cena za hodinu práce (pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zpracováním)    
350

Poštovné dle platných tarifů.

Bankovní spojení pro tyto účely: č. ú. 41908111/0100 (Komerční banka, a.s.).

Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.