Seznam energetických projektů v letech 2010-2016

Seznam energetických projektů, pro které Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. poskytla v letech 2010-2016 pojištění se státní podporou

Popis projektu, na který byla podpora poskytnuta

Druh energie (uhlí, plyn, ropa, obnovitelné energie), které se projekt týkal 

Cílová destinace realizace projektu

projektování, dodávka, výstavba a uvedení do provozu paroplynové elektrárny včetně dodávky technologie o výkonu 268 MW (Poljarnaja)

plyn

Ruská federace

a) dodávka uhelných důlních těžebních zařízení pro hlubinný uhelný důl b) výstavba uhelné elektrárny 2x145 MW v Eskisehir (Adularya)

uhlí

Turecko

bioplynová stanice na klíč

plyn

Slovensko

nákup 2 společností vlastnících vodní elektrárny

voda

Turecko

refinancování plynové elektrárny

plyn

Gruzie

akvizice vodních elektráren

voda

Bulharsko

dodávka technologie pro paroplynovou elektrárnu včetně služeb, šefmontáže
a stavební části

plyn

Slovensko

výstavba fotovoltaické elektrárny

fotovoltaika

Slovensko

výstavba a provozování plynové elektrárny

plyn

Slovensko

výstavba fotovoltaické elektrárny

fotovoltaika

Slovensko

výstavba fotovoltaické elektrárny

fotovoltaika

Slovensko

dodávky ŠJS pro Mochovce 3, 4

jaderná

Slovensko

dodávky ŠJS pro Mochovce 3, 4

jaderná

Slovensko

Pozn.: další projekty podpořené Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., u kterých je sledován vliv na životní a sociální prostředí, naleznete na níže uvedeném odkazu:

https://www.egap.cz/cs/informace-o-projektech-zarazenych-do-kategorie-b-realizovanych-s-pojistenim-egap