Informace o projektech zařazených do kategorie A a B realizovaných s pojištěním EGAP

Název projektu Země vývozu Dodavatel Hodnota smlouvy o vývozu Zařazení
do
kategorie
Důvod zařazení
do kategorie
Datum
uzavření
pojistné
smlouvy
Kontaktní osoba
Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce Slovensko DOOSAN ŠKODA POWER s. r. o. 143
mil EUR
A Na základě vyjádření autorizovaného experta 18. 9. 2014 mario.schrenkel@doosan.com
Rekonstrukce a dostavba farmy pro prasata Svinokomplex Bělorusko BAUER
TECHNICS s. r. o.
20
mil EUR
A Na základě vyjádření autorizovaného experta 15. 4. 2014 karel.likar@b-a.cz
Výstavba jednotky na granulaci močoviny, Azomures Rumunsko CHEMOPROJECT NITROGEN, a. s. 66,5
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 25. 6. 2014 vcima@chpm.cz
Rekonstrukce komplexu Hydrokraku Bělorusko UNIS, a. s. 31,5
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 15. 12. 2014 dosoudil@unis.cz
Dodávky MI.DA technologie Izrael DANIELI CZECH ENGINEERING, a. s. 36,6
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 20. 3. 2014 l.rericha@czech.danieli.com
Dodávka výrobny granulované močoviny Rusko CHEMOPROJECT NITROGEN, a. s. 88,8
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 3. 11. 2015 vcima@chpm.cz
2. fáze rekonstrukce komplexu Hydrokraku Bělorusko UNIS, a. s. 12
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 27. 1. 2016 dosoudil@unis.cz
Rekonstrukce jednotky aminového čištění suchých plynů a refluxu Bělorusko UNIS, a. s. 7,1
mil EUR
B Na základě vyjádření autorizovaného experta 29. 3. 2016 dosoudil@unis.cz
Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce – 2. fáze Slovensko ŠKODA JS a.s. 612,3 mil EUR A Na základě vyjádření autorizovaného experta 18. 9. 2018 jiri.pechmann@skoda-js.cz
Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce – 2. fáze Slovensko Doosan Škoda Power s.r.o. 158,1 mil EUR A Na základě vyjádření autorizovaného experta 18. 9. 2018 barbora.klimentova@doosan.com
Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce – 2. fáze Slovensko CHEMCOMEX a.s. 61,3 mil EUR B Na základě vyjádření autorizovaného experta 18. 9. 2018 mrtvy@chemcomex.cz
Dodávka technologických zařízení a materiálů jednotky odloženého koksování Bělorusko UNIS, a. s. 14,5 mil EUR A Na základě vyjádření autorizovaného experta 14. 5. 2019 dosoudil@unis.cz
Dodávka zařízení na čištění zkapalněných plynů UZK od merkaptanů Bělorusko UNIS, a. s. 5,7 mil EUR B Na základě vyjádření autorizovaného experta 14. 5. 2019 dosoudil@unis.cz
Výstavba vodní elektrárny s přehradní nádrží Alpaslan II Turecko ENERGO - PRO a.s. 175 mil. EUR A Na základě vyjádření autorizovaného experta 11. 11. 2019  j.fajfr@energo-pro.com
Modernizace regionálních letišť St. Louis a Matam Senegal TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o. 56,8 mil. EUR B Na základě vyjádření autorizovaného experta 11. 03. 2020 kiszka@transcon.cz