Seznam zpracovatelů

Seznam autorizovaných osob pro posuzování vlivu vývozu na životní prostředí uznaných EGAP

Ing. Vladimír ZDRAŽIL
Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU 281 63 Kostelec nad Černými lesy
krajinné ekologie, ekologický monitoring, SEA
+420 321 697 500, +420 603 216 643
zdrazil@knc.czu.cz

Ing. Vladimír RIMMEL
Regionální centrum EIA s.r.o., Chelčického 4, 702 03 Ostrava 1
infrastruktura, průmysl, cestovní ruch
+420 596 114 440, +420 603 112 170
+420 596 114 440
rimmel@rceia.cz, v.rimmel@centrum.cz

Ing. Petr MYNÁŘ
AMEC s.r.o, Křenová 58, 602 00 Brno
úplný rozsah specializací: www.amec.cz
+420 543 428 315, +420 603 223 591
+420 543 240 676
mynar@amec.cz, mynar@atlas.cz

Ing. Milan SÝKORA, CSc., EUR ING
HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4
+420 261 102 238, +420 724 020 867
+420 261 215 186
milan.sykora@hydroprojekt.cz, sykmi@email.cz