Projekty zařazené do kategorie A zveřejňované nejpozději 30 dnů před uzavřením pojistné smlouvy


2019


Turecko - vodní elektrárna Alpaslan II

Dodávka technologických zařízení a materiálů jednotky odloženého koksování - OAO Naftan, Bělorusko:

20182014


Rekonstrukce a dostavba farmy pro prasata, Bělorusko