Projekty zařazené do kategorie A zveřejňované nejpozději 30 dnů před uzavřením pojistné smlouvy


Turecko - vodní elektrárna Alpaslan II

Dodávka technologických zařízení a materiálů jednotky odloženého koksování - OAO Naftan, Bělorusko:

Rekonstrukce a dostavba farmy pro prasata, Bělorusko
Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce - 2. fáze, Slovensko: