Dotazník o vlivu vývozu na životní a sociální prostředí

Dotazníky pro vyhodnocení vlivu vývozu nebo vlivu investice na životní prostředí včetně prohlášení vývozce či investora k této problematice jsou u pojistných produktů, u kterých je toto požadováno, již zapracovány do formulářů jednotlivých Žádostí o pojištění jako jejich nedílné součásti.