Projekty zařazené do kategorie B


Rekonstrukce 5 regionálních letišť, Senegal  

Dodávka zařízení na čištění zkapalněných plynů UZK od merkaptanů - OAO Naftan, Bělorusko    

Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce - 2. fáze, Slovensko: