Projekty zařazené do kategorie B


Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce - 2. fáze, Slovensko: