Poskytnutí informace k externím službám

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou  Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. obdržela 29. 6. 2020, sdělujeme, že celková cena služeb specifikovaných v žádosti (vč. DPH, pokud se uplatnila) činila v

  • roce 2016 3.153.643,89 CZK a 6.824,11 EUR; z celkové ceny (v CZK vč. DPH) činila cena služeb poskytnutých v žádosti uvedenou osobou 1.931.576,87 CZK;
  • roce 2017 6.772.180,37 CZK a 157.487,20 EUR; z celkové ceny (v CZK vč. DPH) činila cena služeb poskytnutých v žádosti uvedenou osobou 501.131,58 CZK;
  • roce 2018 14.171.773,77 CZK a 241.817,76 EUR; z celkové ceny (v CZK vč. DPH) činila cena služeb poskytnutých v žádosti uvedenou osobou 378.427,50 CZK;
  • roce 2019 4.329.588,60 CZK, 709.023,01 EUR, 403.972,48 USD a 372.384,42 RUB; z celkové ceny (v CZK vč. DPH) činila cena služeb poskytnutých v žádosti uvedenou osobou 64.630,34 CZK;
  • období leden - březen 2020 702.366,83 CZK, 306.543,70 EUR a 74.268,53 USD; z celkové ceny (v CZK vč. DPH) činila cena služeb poskytnutých v žádosti uvedenou osobou 0,00 CZK.