Poskytnutí informace k Adularya

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací (dále v kurzívě) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále v textu jen „společnost“ nebo „EGAP“) obdržela 20. 10. 2020 jako „Dodatečné dotazy k dokumentu č.j. 868332/2020-2 ze dne 7.10.2020“:

  1. Bod 1 žádosti: „EGAP uvádí odkaz na veřejně přístupné znění zadávací dokumentace na tender na vypracování písemného znaleckého posudku na stanovení tržní hodnoty zesplatněné pohledávky banky za dlužníkem Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.S., https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z2974/zakazka/354726 Je znám výsledek tendru?“.
    K tomuto společnost poskytuje následující informace:
    Výsledek nebyl dosud (k 2. 11. 2020, 10:00 hod.) na profilu zadavatele uveřejněn.
     
  2. Bod 2 žádosti: „Jakým způsobem přistupuje EGAP k úvěrům, které poskytuje ČEB? Společnost EGAP odpověděla: Je-li financující bankou ČEB (kdy pod zkratkou ČEB rozumí Českou exportní banku, a.s.), postupuje společnost stejně jako u jiných financujících bank. Při řízení rizik pojistného portfolia přijímá EGAP soustavu limitů ve vztahu k zemím, odvětvím, odvětvím v konkrétní zemi, a subjektům, na které je přijímáno riziko. Znamená odpověď výše, že EGAP provádí stanovování a sledování těchto limitů nezávisle na řízení rizika dlužníka a obchodního případu ČEBem? Pokud ano, může tímto způsobem dojít k příliš velké koncentraci rizika na konkrétní subjekt/obchodní případ. Jak EGAP a ČEB přistupují k diverzifikaci těchto rizik?“.